FACULTY LIST  
Mr. Anuj Kumar Mishra
Mr. Pranesh Mishra
Mr. Vikash Kumar Dubey 
Mr. Shambhu Nath Mukherjee
Mr. S.K. Dutta
Mrs. Jyoti Singh
Mr. Mukesh Kumar Sahu
Mr. Anshuman
Mrs. Ansari Shabnam

Mr.Dharamraj Pandey

Mrs.Sarita Kumari
Mr. Indra Deo Singh
Mr. Nitish Mishra
Mrs. Nayana Kandu
Mr. Shashank Shekhar

Mr. Aman

Mrs. Khushboo Sharma

Mrs. Purnima Singh Deo

Mr. Pankaj Kumar

Mrs. Shilpi Goswami

Mr. Krishna Nand Pandey

 

 

 

 


 

 
 
Contact Us ↓
 

DAV Mahatma Anand Swami Public School, Silli, Ranchi

Co-Educational English Medium School, Silli
Ranchi, JHARKHAND - 835102
Phone No. - 6202162155
E-mail : davsilli@yahoo.in

Facebook link : www.facebo


Like Us on:
     
Location Map ↓