logo
DAV MAHATMA ANAND SWAMI PUBLIC SCHOOL
Silli, Ranchi - 835102
Latest News  
  • Flatten the Curve. Stay Home. Stay Safe.
 
FACULTY LIST  
Mr. Anuj Kumar Mishra
Mr. Pranesh Mishra
Mr. Vikash Kumar Dubey 
Mr. Shambhu Nath Mukherjee
Mr. S.K. Dutta
Mrs. Jyoti Singh
Mr. Mukesh Kumar Sahu
Mr. Anshuman
Mrs. Ansari Shabnam

Mr.Dharamraj Pandey

Mrs.Sarita Kumari
Mr. Indra Deo Singh
Mr. Nitish Mishra
Mrs. Nayana Kandu
Mr. Shashank Shekhar

Mr. Aman

Mrs. Khushboo Sharma

Mrs. Purnima Singh Deo

Mr. Pankaj Kumar

Mrs. Shilpi Goswami

Mr. Krishna Nand Pandey